แสดง 1 - 10 จาก 335 รายการ

ทิศทั้งห้า

ทิศทั้งห้า

ทิศทั้งห้า  เรียกว่าอะไร  และมีอะไรเป็นส่วนประกอบ...

ศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลศักดิ์สิทธิ์

         ศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงตนเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้...

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจมาแล้ว

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจมาแล้ว

เดี๋ยวนี้ติดตามข่าวไม่ค่อยจะทัน แว่วว่ากำลังมีโครงการห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจกันอีก ตกลงว่าห้าเหลี่ยมนี้ใครเป็นใครคะ นภาพร จ นครปฐม ...

ชักแม่น้ำทั้งห้า

ชักแม่น้ำทั้งห้า

สำนวน ldquo ชักแม่น้ำทั้งห้า rdquo หมายถึงแม่น้ำอะไรบ้างครับ ปวิตร nbsp ดำริธรม จ นนทบุรี ...

เฉลวปักหม้อยา

เฉลวปักหม้อยา

ตอกที่หักเป็นรูปห้าแฉกปักบนหม้อยาต้ม ที่เรียกว่า nbsp |เฉลว| มีไว้ทำไมคะ รุ่งทิพย์ nbsp ช่วยอาจ สมุทรปราการ ...

วิวัฒน์พลเมืองคืออะไร-เป็นคุกหรือเปล่าคะ

วิวัฒน์พลเมืองคืออะไร เป็นคุกหรือเปล่าคะ

มีคนรู้จักได้เข้าไปอยู่ค่ายวิวัฒน์พลเมืองแห่งหนึ่ง อยากทราบว่าที่นี่เขาปฏิบัติต่อญาติเราอย่างไรเพราะเคยไปเยี่ยมตอนครบสิบห้าวัน เห็นเลือดติดเสื้อ ด้านหลังเป็นรอยโดนเคียนด้วยไม้ อยากทราบว่าจุดประสงค์ของ...