แสดง 1 - 10 จาก 319 รายการ

ทิศทั้งห้า

ทิศทั้งห้า

ทิศทั้งห้า  เรียกว่าอะไร  และมีอะไรเป็นส่วนประกอบ...

ศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลศักดิ์สิทธิ์

         ศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงตนเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิก ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้...

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจมาแล้ว

ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจมาแล้ว

เดี๋ยวนี้ติดตามข่าวไม่ค่อยจะทัน แว่วว่ากำลังมีโครงการห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจกันอีก ตกลงว่าห้าเหลี่ยมนี้ใครเป็นใครคะ นภาพร จ นครปฐม ...

ชักแม่น้ำทั้งห้า

ชักแม่น้ำทั้งห้า

สำนวน ldquo ชักแม่น้ำทั้งห้า rdquo หมายถึงแม่น้ำอะไรบ้างครับ ปวิตร nbsp ดำริธรม จ นนทบุรี ...

สัญลักษณ์ห้าห่วง

สัญลักษณ์ห้าห่วง

nbsp สัญลักษณ์กีฬาโอลิมปิกที่เป็นรูปห้าห่วงนั้นหมายถึงอะไร nbsp และสีของห่วงแต่ละห่วงมีความหมายหรือไม่ nbsp ปัญญ์ จ เชียงใหม่ ...

ยกนิ้วโป้งให้

ยกนิ้วโป้งให้

ldquo ซองคำถาม rdquo คิดว่านิ้วทั้งห้าของเรานั้น นิ้วไหนสำคัญที่สุดคะ จันดี nbsp ศิริกิจ กรุงเทพฯ ...

เฉลวปักหม้อยา

เฉลวปักหม้อยา

ตอกที่หักเป็นรูปห้าแฉกปักบนหม้อยาต้ม ที่เรียกว่า nbsp |เฉลว| มีไว้ทำไมคะ รุ่งทิพย์ nbsp ช่วยอาจ สมุทรปราการ ...