แสดง 1 - 10 จาก 119 รายการ

จำนวนครัวเรือน--และประชากรในหมู่บ้านวังศิลา-อำเภอแกลง--จังหวัดระยอง

จำนวนครัวเรือน และประชากรในหมู่บ้านวังศิลา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านวังศิลา  อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีกี่ครัวเรือนจำนวนประชากรในหมู่บ้านวังศิลา  อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีกี่คน  ชายกี่คน  หญิงกี่คน...

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

          มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้ให้ผู้อื่นรู้...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื...

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์-ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

     10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังศิลาโบราณวัตถุล้ำค่าของไทย ซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จั...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

          ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้ว คือ สุโขทัย เมื่อปี  พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์องค์ที่ ๓  ...

สุริยะใส-กตะศิลา

สุริยะใส กตะศิลา

     สุริยะใส กตะศิลา เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2515 ที่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จบการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน ครป...