แสดง 1 - 10 จาก 125 รายการ

จำนวนครัวเรือน--และประชากรในหมู่บ้านวังศิลา-อำเภอแกลง--จังหวัดระยอง

จำนวนครัวเรือน และประชากรในหมู่บ้านวังศิลา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านวังศิลา  อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีกี่ครัวเรือนจำนวนประชากรในหมู่บ้านวังศิลา  อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีกี่คน  ชายกี่คน  หญิงกี่คน...

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

          มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้ให้ผู้อื่นรู้...

แกนนำพันธมิตรประชาชน

แกนนำพันธมิตรประชาชน

อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนพันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2521 ที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อเวลา 11.40 น. ประกอบไปด้วย 1. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 2. นายส...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื...

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์-ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ถูกนำกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง

     10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังศิลาโบราณวัตถุล้ำค่าของไทย ซึ่งถูกลักลอบนำไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

          ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้ว คือ สุโขทัย เมื่อปี  พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์องค์ที่ ๓  ...