แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

          ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น ๓ ส่วนคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ...

หม่อมราชวงศ์เสนีย์-ปราโมช

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ประวัติ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๔๘ เวลา๐๔.๐๐ น. เป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบกับหม่อ...