แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

องค์กรพิจารณาและพิพากษาคดี

          ตามหลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อำนาจการปกครองบ้านเมืองได้จำแนกออกเป็น ๓ ส่วนคือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และ...

ชาญชัย-ลิขิตจิตถะ

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2489    การศึกษา  พ.ศ.2507 ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ...

หม่อมราชวงศ์เสนีย์-ปราโมช

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ประวัติ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๔๘ เวลา๐๔.๐๐ น. เป็นโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบกับหม่...