แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การศึกษาด้านแมลง

การศึกษาด้านแมลง

         เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่ามีความหลากหลายและมีมากชนิดที่สุดในโลก ประกอบกับแมลงมีความ สัมพันธ์โดยใกล้ชิดทั...

ระบบทศนิยมดิวอี้

ระบบทศนิยมดิวอี้

          ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบ...

หนังสือค้นคว้าเรื่องนกในประเทศไทย

หนังสือค้นคว้าเรื่องนกในประเทศไทย

           เป็นที่น่าเสียใจว่า เรายังไม่มีหนังสือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หรือหนังสือแนะนำชนิดนกเป็นภาษาไทยเลย อย่างไรก็ตาม หนังสือที่เด็กๆ ควรได้อ่า...

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล           สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที...