แสดง 1 - 10 จาก 252 รายการ

เคนโด้...-วิถีแห่งดาบ

เคนโด้... วิถีแห่งดาบ

ทราบมาเลา ๆ nbsp ว่าในเมืองไทยมีชมรมเคนโด้ด้วย ผมสนใจกีฬาชนิดนี้ nbsp พอหาที่ติดต่อให้ได้ไหมครับ nbsp และถ้าไม่รบกวนเกินไปขอข้อมูลคร่าว ๆ nbsp ของเคนโด้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่ง ธานี แดงจารุ กรุงเทพฯ ...

ทำไมพระต้องตีกลองตีระฆัง

ทำไมพระต้องตีกลองตีระฆัง

เสียงกลองเสียงระฆัง เสียงแห่งสัญลักษณ์..."วิถีพุทธ-วิถีไทย" ในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้ นาฬิกามักจะมีเฉพา...

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

         ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า...

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

          ไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดประณีต มีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือด สิ่งเหล่านี้แสดงออกมาในผลงานรูปแบบต่างๆ บ้านไทยแวดล้อมด้วยพรรณไม้ มีทั้งไม้ดอก ไ...

ไข่กระโหลก

ไข่กระโหลก

ไข่กระโหลก พบได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตไทย เช่น ตลาดน้ำอัมพวา เพลินวาน ตลาดอโยธยา ฯลฯ ราคา : 35 บาท ต่อ 1 ลูก พร้อมเครื่องเคียง  พร้อมกล่อง...

ยูกิโอะ-มิชิม่า-นักเขียนผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้กระทำการคว้านท้องฆ่าตัวต

ยูกิโอะ มิชิม่า นักเขียนผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้กระทำการคว้านท้องฆ่าตัวตาย

     25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ยูกิโอะ มิชิม่า (yukio Mishima) นักเขียนผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ได้กระทำการ "ฮาราคีรี&qu...

การศึกษา--หมายถึง

การศึกษา หมายถึง

          การศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตน...