แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งสยามประเทศในปีพุทธศักราช๒๓๒๕นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชาธิราช  พระปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราช ...