แสดง 1 - 10 จาก 140 รายการ

วัสดุการแพทย์

วัสดุการแพทย์

            ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้พยายามค้นหาวิธีการที่จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวและปราศจากความเจ็บป่วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการรักษาที่ก้ ...

สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

สมบัติพื้นฐานของวัสดุการแพทย์

            โดยทั่วไปปัจจัยสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือแพทย์ จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกใช้ หรือพัฒ ...

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

           วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้น มักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ต้องซื้อหา วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่ ...

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

          การสร้างปราสาทในวัฒนธรรมขอมจะใช้วัสดุประเภทไม้  อิฐ หิน (ส่วนใหญ่เป็นหินทราย) และศิลาแลงในการก่อสร้าง &nb ...

ความเป็นมาของการนำวัสดุ การแพทย์มาใช้งาน

ความเป็นมาของการนำวัสดุ การแพทย์มาใช้งาน

             มนุษย์ได้นำวัสดุชนิดต่างๆ มาใช้งานในการรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตแล้ว จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า เมื่อ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว  ...

การประยุกต์ใช้งานของวัสดุการแพทย์

การประยุกต์ใช้งานของวัสดุการแพทย์

            มีการนำวัสดุการแพทย์มาใช้งานผลิตเป็นอุปกรณ์การแพทย์ หรือเครื่องมือแพทย์มากมายหลายร้อยหลายพันชนิด  ตัวอย่างที่จะยกต่อไปนี้เป็นเพี ...

วัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์

วัสดุที่ใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์

          เซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน มีทั้งที่เป็นผลึกเดี่ยว (Single Crystal) ผลึกย่อย (Poly Crystal) และไม่เป็นผลึกหรือเป็นสา ...

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

            ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วัสดุการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก แต่วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถผ ...

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

          วัสดุตามธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ นอกจากนั้นอาจเป็นใบไม้หรือส่วนอื่นๆ ของพืชนำมาประกอบ โดยมีอยู่ตามฤดูกาลในแต่ละ ...