แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การละเล่นอื่นๆ

การละเล่นอื่นๆ

          ในสมัยโบราณหญิงชายย่างเข้าสู่วัยรุ่น ไม่นานก็จะเปลี่ยนเข้าสู่วัยครองเรือน ภารกิจในการทำมาหากินและอื่นๆ มีมากขึ้น การพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างจึงมัก ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

          ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป ...