แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก

อาการของโรคที่พบในวัยเด็ก

          เมื่อเด็กเจ็บป่วย สิ่งสำคัญที่บิดามารดาจะทราบได้ก็คือ "อาการของโรค"ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายแสดงออกมา เพื่อแสดงว่าร่างกายมีความผิด ...

การถนอมสายตาและการป้องกันตาบอด

การถนอมสายตาและการป้องกันตาบอด

          ทุกคนควรรู้จักถนอมสายตาและป้องกันตาบอดด้วยตนเอง ในวัยเด็กอาศัยครูและผู้ปกครองช่วยดูแลแพทย์เป็นแต่ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและให้การรักษา ...

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

          ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่างๆ ออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุ คือ ประชากรวัยเด็ก หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ๑๔ ปี ป ...

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

          เช่น โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคเนื้องอกในสมองอันตรายที่สมอง  โรคเลือด โรคบวมในคนตั้งครรภ์โรคเรื้อน โรคต่อมไทรอยด์ และโรคเบาหวาน เป็นต้น โรคเหล่ ...

โรคปากนกกระจอก

โรคปากนกกระจอก

          โรคปากนกกระจอก เป็นโรคขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาดวิตามินบี๒ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์ เมื่อเริ่มขาดวิตามินบี๒ ...

ริดสีดวงจมูก

ริดสีดวงจมูก

          ริดสีดวงจมูกเป็นก้อนเนื้อที่งอกออกมาในโพรงจมูก มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อ  นุ่ม  ผิวเรียบใส  สีคล้ำ  ส่วนมากจะพบทั้ง ๒ ข้าง และมีห ...

ปัญญาอ่อน

ปัญญาอ่อน

          ปัญญาอ่อน  หมายถึง การมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ   ผู้ที่มีความผิดปกติชนิดนี้จะมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งทางร่างกาย ...

โรคเฉพาะของหญิง

โรคเฉพาะของหญิง

          โรคเฉพาะของหญิง  หมายถึงโรคต่างๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง ได้แก่ โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก, ช่องคลอด, ปากมดลูก, ตัวมดลูก, รั ...

ตับอักเสบ เอ

ตับอักเสบ เอ

          โรคนี้มีชื่อเดิมอยู่หลายชื่อ  เช่น  ตับอักเสบที่มีเชื้อติดต่อได้  ตับอักเสบชนิดระบาด ตับอักเสบที่ติดต่อทางการกิน  &nbs ...