แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

          โรคปอดอักเสบ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรวัยชรา ท ...

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

          อาจแบ่งตามประโยชน์เป็นประเภทได้ดังนี้           (๑) ประเภทที่ใช้ได้ทุกวัย ได้แก่ การเดิน ...

การเล่นปริศนาคำทาย

การเล่นปริศนาคำทาย

           การเล่นชนิดนี้เป็นที่นิยมมาก มีเล่นกันทุกภาค เพราะให้ทั้งความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตและ ...

โรคเฉพาะของหญิง

โรคเฉพาะของหญิง

          โรคเฉพาะของหญิง  หมายถึงโรคต่างๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง ได้แก่ โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก, ช่องคลอด, ปากมดลูก, ตัวมดลูก, รั ...