แสดง 1 - 10 จาก 995 รายการ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา-เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

          ในทางชีวภาพนั้น ขอบเขตระหว่างประชากรวัยกลางคนกับวัยสูงอายุไม่สามารถขีดคั่นได้โดยง่าย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา...

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

          อาจแบ่งตามประโยชน์เป็นประเภทได้ดังนี้           (๑) ประเภทที่ใช้ได้ทุกวัย ได้แก่ การเดินแ...

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

          โรคปอดอักเสบ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรวัยชรา ท...

1-เดือนน้ำหนักลดไป-5-ก.ก.-พุงหายไป-5.5-นิ้ว-ดูดีขึ้นมากๆ

1 เดือนน้ำหนักลดไป 5 ก.ก. พุงหายไป 5.5 นิ้ว ดูดีขึ้นมากๆ

แก้ไขปัญหารูปร่างให้สมส่วน และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยวิธีง่ายๆ bull ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง สตรีมีครรภ์ และ เด็ก bull ปลอดภัย เพราะเป็นโภชนาการที่มีสมุนไพรและพืชผักธรรมชาติ ขั้นตอนพิเศษของโปร...

1-เดือนน้ำหนักลดไป-5-ก.ก.-พุงหายไป-5.5-นิ้ว-เรื่องจริงที่มีหลายคนพิสูจน์

1 เดือนน้ำหนักลดไป 5 ก.ก. พุงหายไป 5.5 นิ้ว เรื่องจริงที่มีหลายคนพิสูจน์

แก้ไขปัญหารูปร่างให้สมส่วน และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยวิธีง่ายๆ bull ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง สตรีมีครรภ์ และ เด็ก bull ปลอดภัย เพราะเป็นโภชนาการที่มีสมุนไพรและพืชผักธรรมชาติ ขั้นตอนพิเศษของโปร...

เริ่มการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่-2009

เริ่มการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการระบาดทั่วโลกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 สายพันธุ์ใหม่ หรือโดยทั่วไปมักเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" เริ่มพ...

1-เดือน-หุ่นกลับมาสวยได้ดั่งใจ-สุขภาพดีขึ้นๆ

1 เดือน หุ่นกลับมาสวยได้ดั่งใจ สุขภาพดีขึ้นๆ

แก้ไขปัญหารูปร่างให้สมส่วน และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยวิธีง่ายๆ bull ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง สตรีมีครรภ์ และ เด็ก bull ปลอดภัย เพราะเป็นโภชนาการที่มีสมุนไพรและพืชผักธรรมชาติ ขั้นตอนพิเศษของโปร...

ยิ่งแก้ผู้ชายจะหงุดหงิดมากกว่าผู้หญิง

ยิ่งแก้ผู้ชายจะหงุดหงิดมากกว่าผู้หญิง

       ถ้าหญิงชายอายุเท่ากันมารักกัน แล้วในที่สุดแต่งงานกัน เมื่อครั้งเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ดูเหมาะสมกันดีอยู่หรอก แต่ครั้นพอเข้าสู่วัยกลางคน นี่สิจะด้วยอุปทานหรืออะไรก็ตา...

ระบบกล้ามเนื้อกระดูก-และข้อ

ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ

กล้ามเนื้อ          แรงหดตัวของกล้ามเนื้อลดน้อยลง เนื่องมาจากปริมาณกล้ามเนื้อโดยรวมลดลง การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานานๆทำให้เกิดการฝ่อ...

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ความเป็นมาของผู้สูงอายุ           ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในอันที่จะส่งเสริ...