แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

ลูกเห็บ

ลูกเห็บ

          ลูกเห็บคือน้ำฟ้าที่เป็นของแข็งมีรูปร่างกลมๆ รูปคล้ายกรวยหรือรูปอื่น  ลูกเห็บเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัสขนาดใหญ่เท่านั้น    ซึ่ ...

การเกิดเมฆ

การเกิดเมฆ

          เราได้กล่าวไว้แล้วว่า     อากาศร้อนสามารถดูดรับเอาไอน้ำไว้ได้มากกว่าอากาศเย็นเมื่ออากาศซึ่งมีไอน้ำอยู่ด้วย (เราเรียกว่า&nb ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

          ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก  ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาว ไม่ย ...

การเกิดฝน

การเกิดฝน

          ปัจจุบันนี้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถศึกษาและทราบถึงเรื่องการเกิดฝนได้ดีขึ้นกว่าก่อนๆ มาก เราทราบว่าอุนภาคของไอน้ำขนาดต่างๆ กันในก้อนเมฆ  เมื ...

บ้านเรือนของเรา

บ้านเรือนของเรา

          บ้านคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่จะขาดเสียมิได้  บ้านที่สร้างขึ้นอย่างถูกลักษณะ  สะดวกสบาย แข็งแรง มั่นคง จะให้ความร่มเย็นเป็นสุข ...