แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ข้อเข่าเทียมเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ-(Gender-Knee)

ข้อเข่าเทียมเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ (Gender Knee)

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม เป็นการผ่าตัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บปวดทรมาน สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าและเดินได้เป็นธรรมชาติ รวมถึงรูปร่างของข้อเข่าดูสวยง...