แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

การควบคุมและการใช้ประโยชน์พลังงานอะตอม

          การรวมตัวและการแตกสลายของอะตอมจะให้พลังงานจำนวนมากในรูปแสง เสียง และความร้อน เรานำพลังงานของความร้อนที่ได้จากอะตอมนี้ไปต้มน้ำ ได้ไอน้ำไปหมุนกังหั ...

ประวัติการบินของไทย

ประวัติการบินของไทย

          ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนา เมื่อโลกเริ่มมีเครื่องบิน ไทยก็ได้พยายามให้มีบ้าง ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้มีผู้นำเอาเครื่องบินแบบ ออร์วิลล์ ไรท ...