แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน-เตรียมพร้อมรับน้ำ

เขื่อนใหญ่ภาคอีสาน เตรียมพร้อมรับน้ำ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักณะอากาศในระยะนี้ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไ...

การอัดเบลฝ้าย

การอัดเบลฝ้าย

          ฝ้ายปุยที่หีบออกมาจะต้องนำไปอัดเป็นลูกให้แน่น  เพื่อสะดวกต่อการเก็บและขนย้าย  โดยเครื่องอัดเบล  (baler หรือ press) เบลฝ้ายปกติมี ๒...

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

          การทำไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่   ยังต้องอาศัยสภาพของดินฟ้าอากาศอยู่ เพราะถนนในป่าของเรายังไม่ดีพอที่จะใช้ขนส่งไม้ตลอดปีได้ ดังนั้น คนทำไม้...

พื้นที่พัฒนาร่วม-หมายถึงอะไร?

พื้นที่พัฒนาร่วม หมายถึงอะไร?

     เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการ อ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน และตกลงพัฒนาและแสวงประโยชน์ร่วมกัน เช่นบริเวณที่ไทยและมาเลเซียอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกันในบริเ...

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

          ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 10,000 โรงงาน ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคือ มีน้ำเสียเป็นจำนวนมากที่ต้องบำบั...

ระบบปัสสาวะ

ระบบปัสสาวะ

          หน้าที่สำคัญที่สุดของไตคือขับถ่ายปัสสาวะ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีก เช่น การควบคุมและการสร้าง อาจสรุป    หน้าที่ของไตได้ดังนี...

การขนส่งไม้โดยทางรถไฟ

การขนส่งไม้โดยทางรถไฟ

          หากการขนส่งไม้ซุงมีระยะทางเกินกว่า  ๒๕๐  กิโลเมตรและมีเส้นทางรถไฟผ่าน ควรจะพิจารณาขนส่งทางรถไฟ เพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าทางรถยนต...