แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์

การผลิตเครื่องจักรทางการพิมพ์

          ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ นอกจากการพิมพ์ได้ขยายตัวออกไปอย่างมากแล้ว ยังมีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการพิมพ์ขึ้นได้ในเมืองไทย พ.ศ. ๒๕๐๕ อู่ ...