แสดง 1 - 10 จาก 81 รายการ

ลูกจ้างทุพพลภาพ

ลูกจ้างทุพพลภาพ

ถ้าลูกจ้างทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหาย จะได้อะไรจากกองทุนเงินทดแทน ...

ลูกจ้างที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา-39-

ลูกจ้างที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ลูกจ้างที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน สมควรขยายระยะเวลาออกไปอีก เมื่อลูกจ้างไม่สามารถสมัครได้ทัน ...