แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

ประวัติของลิเก

ประวัติของลิเก

          ลิเก มีพัฒนาการที่สลับซับซ้อน อย่างไรก็ดี ประวัติของลิเกแบ่งออกได้เป็น ๖ ยุคหลัก คือ ลิเกสวดแขก ลิเกออกภาษา ลิเกทรงเครื่อง ลิเกลูกบท ลิเกเพชร และ ...

ที่มาของลิเก

ที่มาของลิเก

          ลิเก เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา  ฮิบรู ว่า ซาคูร (Zakhur) ซึ่งหมายถึง การสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนายูดาย หรือยิว มาแต่โบราณหลายพันปี ต ...

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

          นอกจากการแสดงแล้ว ลิเกยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ ที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การผสมโรง ผู้ชม แม่ยก สถานภาพของผู้แสดง และ การป ...

การแต่งกาย

การแต่งกาย

          เครื่องแต่งกายของลิเกมีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างไปจากละครรำ เครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าผู้แสดงหญิง เครื่องแต่งกายของลิเกแบ่งได้เป็ ...

ขั้นตอนการแสดง

ขั้นตอนการแสดง

          ขั้นตอนการแสดงลิเกแบ่งได้เป็น ๔ ช่วง คือ โหมโรง ออกแขก ละคร และ ลาโรง ...

ส่วนประกอบของการแสดง

ส่วนประกอบของการแสดง

          ส่วนประกอบที่สำคัญของการแสดงลิเก คือ การด้น การร้องการเจรจา การรำ  การแต่งกาย เวที ฉาก และ ดนตรี ...

เวที

เวที

          เวทีลิเกมี ๒ แบบ คือ เวทีลิเกแบบเดิม และ เวทีลิเกลอยฟ้า            เวทีล ...

ฉาก

ฉาก

          ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆ ด้วยสีที่ฉูดฉาด ฉากลิเกแบ่ง เป็น ๓ ประเภท คือ ฉากชุดเดี่ยว ฉากชุดใหญ่ และ ฉากสามมิติ  &n ...

การรำ

การรำ

          การแสดงลิเกใช้กระบวนรำและท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ รำเพลง รำใช้บทหรือรำตีบท และรำชุด     &nbs ...

ดนตรี

ดนตรี

          ดนตรีสำหรับการแสดงลิเก บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ ๒ แบบ คือ วง ปี่พาทย์ไทย และวงปี่พาทย์มอญ เพลงที่ ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท ...