แสดง 1 - 10 จาก 43 รายการ

ไชยา-มิตรชัย

ไชยา มิตรชัย

อยากทราบประวัติ พระเอกลิเกลูกทุ่ง ไชยา มิตรชัย...

องค์ประกอบอื่นๆ-ของลิเก

องค์ประกอบอื่นๆ ของลิเก

          นอกจากการแสดงแล้ว ลิเกยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ ที่ทำให้สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การผสมโรง ผู้ชม แม่ยก สถานภาพของผู้แสดง และ การป...

ประวัติของลิเก

ประวัติของลิเก

          ลิเก มีพัฒนาการที่สลับซับซ้อน อย่างไรก็ดี ประวัติของลิเกแบ่งออกได้เป็น ๖ ยุคหลัก คือ ลิเกสวดแขก ลิเกออกภาษา ลิเกทรงเครื่อง ลิเกลูกบท ลิเกเพชร และ...

ส่วนประกอบของการแสดง-

ส่วนประกอบของการแสดง

          ส่วนประกอบที่สำคัญของการแสดงลิเก คือ การด้น การร้องการเจรจา การรำ  การแต่งกาย เวที ฉาก และ ดนตรี ...

ที่มาของลิเก

ที่มาของลิเก

          ลิเก เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา  ฮิบรู ว่า ซาคูร (Zakhur) ซึ่งหมายถึง การสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนายูดาย หรือยิว มาแต่โบราณหลายพันปี ต่...

เวที-

เวที

          เวทีลิเกมี ๒ แบบ คือ เวทีลิเกแบบเดิม และ เวทีลิเกลอยฟ้า            เวทีล...

ฉาก-

ฉาก

          ฉากลิเกเป็นฉากผ้าใบเขียนเป็นภาพต่างๆ ด้วยสีที่ฉูดฉาด ฉากลิเกแบ่ง เป็น ๓ ประเภท คือ ฉากชุดเดี่ยว ฉากชุดใหญ่ และ ฉากสามมิติ  &nbs...

การด้น

การด้น

          ลิเกเป็นการแสดงละครที่อาศัยการด้นเป็นปัจจัยหลัก การด้น หมายถึง การผูกเรื่องที่จะแสดงบทเจรจาและบทร้อง ท่ารำ อุปกรณ์การแสดง ในทันท...

การร้องการเจรจา

การร้องการเจรจา

          การร้องและการเจรจาของลิเกมีลักษณะเฉพาะ ผู้แสดงจะเปล่งเสียงร้องและเสียงเจรจาเต็มที่ แม้จะมีไมโครโฟนช่วย จึงทำให้เสียงร้องและเจรจาค่อนข้างแหลม นอกจ...

ดนตรี

ดนตรี

          ดนตรีสำหรับการแสดงลิเก บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ ๒ แบบ คือ วง ปี่พาทย์ไทย และวงปี่พาทย์มอญ เพลงที่ ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท...