แสดง 1 - 10 จาก 128 รายการ

ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์

          บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้น แต่งคำเป็นคำ           ๑) "หน้าร...

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา-

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

          สมัยอยุธยา (ประมาณ พ.ศ.  ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐) กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ นับเป็นเวลายาวนานถึง ๔๑๗ ป...

ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอ

        ลิลิตพระลอ เป็นลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก ที่แต่งขึ้นอย่างประณีตงดงาม มีความไพเราะของถ้อยคำ และเต็มไปด้วยสุนทรียศา...

นโปเลียน-โบนาปาร์ต-ต่อสู้และพ่ายแพ้ในการรบครั้งสุดท้ายใน-ยุทธภูมิวอเตอร์ลู

นโปเลียน โบนาปาร์ต ต่อสู้และพ่ายแพ้ในการรบครั้งสุดท้ายใน ยุทธภูมิวอเตอร์ลู

     นโปเลียน โบนาปาร์ต ต่อสู้และพ่ายแพ้ต่อกองกำลังพันธมิตรในการรบครั้งสุดท้ายใน ยุทธภูมิวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

          เห่เรือ   คือ  ทำนองหนึ่งของการร้องหรือ ออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ   ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ...

ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ลิลิตโองการแช่งน้ำ

          ลิลิตโองการแช่งน้ำ เป็นวรรณคดีไทยยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ลักษณะคำประพันธ์เป็นโคลงห้าสลับร่ายดั้น  แต่งในสมัยพระเจ้าอู่ทอง...