แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เครื่องหนัง

เครื่องหนัง

          หนังสัตว์ เป็นวัตถุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประดิษฐ์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหนัง จะขอกล่าวถึงตัวหนังตะลุง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ...

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ

          เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่องคีย์บอร์ด  จอภาพ  เมาส์  ลำโพง  ฯลฯ  ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้เลย&nbs ...

รถไฟ

รถไฟ

           ในปัจจุบันเส้นทางคมนาคมและขนส่งที่สำคัญมี  ๓  ทาง  คือ  ทางน้ำ ทางบก    และทางอากาศ   ทางน้ ...