แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง(ฝั่งทะเลตะวันตก)

ลักษณะเรือนพื้นบ้านชาวประมง(ฝั่งทะเลตะวันตก)

          เรือนพื้นบ้านชาวประมง (ฝั่งทะเลตะวันตก) เป็นเรือนพื้นบ้านแบบชั่วคราว ชนิดเรือนเครื่องผูก จะใช้วัสดุท้องถิ่นที่หามาได้ง่าย ๆ ในบริเวณใกล...

ป่าชายเลน-(Mangrove-forest)

ป่าชายเลน (Mangrove forest)

          เป็นสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ไม่ผลัดใบหรือมีใบเขียวชอุ่มตลอดปี (Evergreen Species) มีลักษณะทางสรีระและความต้องการสิ่งแวดล้อมที...

อุทยานแห่งชาติคลองพนม

อุทยานแห่งชาติคลองพนม

          อุทยานแห่งชาติคลองพนม อยู่ในท้องที่ตำบลคลองศก ตำบลพนม และตำบลพลูเถื่อน และตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพภูมิประเ...

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

          อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้รับการปร...

พันธุ์ไม้ป่า

พันธุ์ไม้ป่า

ชนิดของป่าในประเทศไทย           เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลางภาคพื้นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  ภูมิประเทศมี เทือกเข...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

          พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อครั้งที่ท่านมาสำรวจ...

ป่าไม่ผลัดใบ

ป่าไม่ผลัดใบ

          ป่าประเภทไม่ผลัดใบมีอยู่ประมาณ ๓๐ % ของเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ แยกออกเป็น ๔ ชนิดย่อย ๆ คือ        &...

อุทยานแห่งชาติแหลมสน-----

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

          อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม-----

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

          หมู่เกาะพยาม เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยเรียงรายทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งเหนือ-ใต้ ของทะเลอันดามัน ติดต่อกับชายแดนสาธาร...

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

          อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมา...