แสดง 1 - 10 จาก 346 รายการ

อยากทราบว่าสินค้าที่จะนำเข้าอยู่ในประเภทพิกัดใด

อยากทราบว่าสินค้าที่จะนำเข้าอยู่ในประเภทพิกัดใด

ถ้าต้องการทราบว่าสินค้าที่จะนำเข้าจัดอยู่ในประเภทพิกัดใด และมีอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าเป็นเท่าใด ต้องทำอย่างไรบ้าง 1 ต้องสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และต้องส่งหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานใด 2 หลังจ...

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

          มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้ให้ผู้อื่นรู้...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื...

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

     4 มีนาคม พ.ศ. 2332 สหรัฐอเมริกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ โดย 2 ใน 3 ของมลรัฐทั้งหมดได้ให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซ...

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

          แม้ว่าการเห่เรือจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินโดย กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งได้ ปรากฏหลักฐานในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หร...

อยากทราบข่าวของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ)เรื่อง-การออกกฏหมายคุ้มครองผู้

อยากทราบข่าวของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ)เรื่อง การออกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค จากธุรกิจเครือข่ายหารายได้สบายๆ ทางเนต หรือ จากการขายตรง ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ระบาดหนักมาก

อยากทราบข่าวของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สคบ เรื่อง การออกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค จากธุรกิจเครือข่ายหารายได้สบายๆ ทางเนต หรือ จากการขายตรง ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้ระบาดหนักมาก น่ากลัวประชาชนจะถู...

ตัวอักษร

ตัวอักษร

ตัวอักษรจากการคลิกแป้นพิมพ์ช้ากว่าปกติ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร...

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

          เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้ว ความยากในเรื่องรูปแบบอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใ...