แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การงดน้ำ-

การงดน้ำ

          การงดน้ำเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับ การออกดอกของไม้ผลหลายชนิด และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ดังที่ได้ทราบแล้วว่า เมื่อต้นไม้ผลได้รับน้ำมากเก...

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า---

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

          อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตั้งชื่อตามภูเขาที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้คนในจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะอย่าง...

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

การเลือกที่ทำสวนผลไม้

         การเลือกที่ทำสวนผลไม้ เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ที่จะลงมือทำสวนผลไม้ เพราะการทำสวนผลไม้เป็นการลงทุนระยะยาว  และใช้ทุนเป็นจำนวนมาก  ถ้าเ...

ตำนานอากรสวนใหญ่

ตำนานอากรสวนใหญ่

หนังสือเจ้าพระยาจักรี มาถึงเจ้าเมืองกรมการ        ด้วยท่านอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ๆปรึกษาพร้อมกันกราบบังคมทูลพระกรุณา แก่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุ...

การเกิดดอก

การเกิดดอก

          บริเวณปลายยอดของกิ่งมีกลุ่มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว  กลุ่มเซลล์เหล่านี้อาจแปรรูปเป็นตาดอกหรือใบก็ได้ ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของพื...