แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การงดน้ำ

การงดน้ำ

          การงดน้ำเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับ การออกดอกของไม้ผลหลายชนิด และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ดังที่ได้ทราบแล้วว่า เมื่อต้นไม้ผลได้รับน้ำมากเก ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

          ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร  ทำการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว  ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทำการปลูกไม ...