แสดง 1 - 10 จาก 2433 รายการ

เห็นโฆษณาขายกล้องโทรทรรศน์ตามหนังสือพิมพ์-กำลังขยายตั้งหลายร้อยเท่า-ราคาอัน

เห็นโฆษณาขายกล้องโทรทรรศน์ตามหนังสือพิมพ์ กำลังขยายตั้งหลายร้อยเท่า ราคาอันละ 6,000 บาท จะซื้อกล้องแบบนี้ดีไหม

nbsp nbsp nbsp nbsp เห็นโฆษณาขายกล้องโทรทรรศน์ตามหนังสือพิมพ์ กำลังขยายตั้งหลายร้อยเท่า ราคาอันละ 6 000 บาท จะซื้อกล้องแบบนี้ดีไหม ...

ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ-3-เป็นเพราะเหตุใด

ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เมื่อปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เรียกเก็บเงินสมทบร้อยละ 2 ปัจจุบันเรียกเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นร้อยละ 3 เป็นเพราะเหตุใด จะลดน้อยลงกว่านี้ได้หรือไม...

มะขามป้อม

มะขามป้อม

มะขามป้อมเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว พม่า เขมร อินเดีย จีน ประเทศไทย พบเห็นขึ้นป...

ทำไมถึงต้อง-เก็บเงินสมทบจำนวนนี้เพิ่มขึ้นอีก

ทำไมถึงต้อง เก็บเงินสมทบจำนวนนี้เพิ่มขึ้นอีก

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การจัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ได้กำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง อยากทราบว่าทำไมถึงต้อง เก็บเงินสมทบจำนวนนี้เพิ่มขึ้นอี...

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

          จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่า ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ ๖๐๐ ล้านคน คิดเป็น ๑ ในทุก ๑๐ คนของประชากรโลกส...

การสอบนายร้อยตำรวจ

การสอบนายร้อยตำรวจ

อยากสอบเกี่ยวกับการสอบนานร้อยตำรวจ หรือแบบทดสอบของการสอบนายร้อยตำรวจ ...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

          อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ โดยปริมาตร คือ ไนโตรเจนร้อยละ ๗๘.๐๙ ออกซิเจนร้อยละ ๒๐.๙๔ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ เช่น ฮีเลียม คริบตอ...

คนชอบกินเนื้อต้องระวัง-มะเร็ง-หัวใจ-คร่าชีวิต

คนชอบกินเนื้อต้องระวัง มะเร็ง-หัวใจ คร่าชีวิต

    แม้จะมีผลวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านี้ ระบุว่า การกินเนื้อสัตว์มากๆ มีผลเกี่ยวข้องกับการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ โดยล่าสุด ศ.ดร.แฟรงค์ บี ฮู จากมหาลัยฮาร์ว...