แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

หอพระไตรปิฎกของวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

          เดิมเป็นที่ประทับ หรือจวนเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา  ในสมัยสมเด็จพระเ ...

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

          โลหะ เป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย น ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

           เมื่อวันที่  ๒-๓  และ  ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๑  ได้มีพระราชพิธีสำคัญพระราชพิธีหนึ่งที่บังเกิดในโอกา ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

          ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม  บูรณะ หรือสงวนรักษานั้น ต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิม หรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยา

พระราชพิธีราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยา

          เมื่อเดือนธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๕  ได้มีพระราชพิธีสำคัญในรัชกาลปัจจุบันพระราชพิธีหนึ่ง  ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับความมั่ ...

การวัดหาและบอกเวลา

การวัดหาและบอกเวลา

         การวัดหาเวลาที่ละเอียดแม่นยำ ใช้กล้องโทร-ทรรศน์ขนาดใหญ่ และใช้วิธีดาวผ่านเมริเดียน เมื่อไม่นานมานี้ ที่หอสังเกตการณ์ดาวของทหารเรือสหรัฐอเมริกา กรุงว ...