แสดง 1 - 10 จาก 28 รายการ

CD-Rom

CD Rom

ซีดีรอมไม่อ่านจะทำอย่างไร...

แผ่น-CD-Rom

แผ่น CD Rom

แผ่นซีดีรอมเป็นรอยหรือมีคราบฝุ่นเกาะติดแผ่น จะแก้ไขอย่างไร...

ซีดีรอมคืออะไร

ซีดีรอมคืออะไร

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยีจริง ๆ ทำให้คนไม่ค่อยประสาเรื่องเทคโนโลยีอย่างดิฉันไม่เข้าใจเมื่อได้ยินศัพท์แสง เช่น ซีดีรอม nbsp อยากทราบว่าคืออะไรและมีประโยช...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก

          โดยอาศัยไมโครโพรเซสเซอร์และหลักการทางสถิติทำให้สามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่ง เรียกว่า "คริบโอแกรม" (crib-o-gram) ซึ่งสามารถใช้ทดสอบ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด

          ได้มีการนำเอาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือ เครื่องช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือมีชื่อว่า เครื่องอ่านเคิร์ซวิล (Kurzweil readi...

-แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต

          เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ขยายกว้างขวางออกไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพัฒนาให้สามารถรองรับได้อย่าง...

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

การแสดงผลตัวอักษรไทยบนจอภาพ

          ภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏบนจอภาพอาศัยหลักการสร้างจุดเล็กๆ เรียงกัน โดยแต่ละจุดเล็กๆ นี้เรียกว่าพิกเซล (pixel-picture element) ความละเอียดของการแ...

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไม้ขีดไฟ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไม้ขีดไฟ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไม้ขีดไฟ ที่เราใช้อย่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีการพัฒนามาจากไม้ขีดไฟที่ผลิตโดยเภสัชกร ชาวอังกฤษ ที่...