แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

ลมภูเขาและลมหุบเขา

ลมภูเขาและลมหุบเขา

          ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน  ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืนและพัดขึ้นลาดภูเขาในเวลากลางวัน ทั้งนี้เพราะในเวลากลางคืนตามบร ...