แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

ลมภูเขาและลมหุบเขา

ลมภูเขาและลมหุบเขา

         ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืนและพัดขึ้นลาดภูเขาในเวลากลางวันทั้งนี้เพราะในเวลากลางคืนตามบร ...