แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์

          ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง  (Machine language) ซึ่งเป็นภาษาท ...

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

          ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง  ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง เช่น  ภาษา ...

เครื่องแปลภาษา  (Machine  Trans lation)

เครื่องแปลภาษา (Machine Trans lation)

          เครื่องแปลภาษาคือ  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการแปลข้อความจำนวนมากๆ จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง  โดยที่สามารถป้อนข้อมูลภาษาต้นทางเป็นข ...

ชุดคำสั่งควบคุม

ชุดคำสั่งควบคุม

          ชุดคำสั่งควบคุมมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบการรับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพราะต้องทำหน้าที่หลายประการ  ตามขนาดของชุดคำสั่งควบคุมแล ...