แสดง 1 - 10 จาก 3214 รายการ

ภาษาคอมพิวเตอร์-

ภาษาคอมพิวเตอร์

          ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง  (Machine language) ซึ่งเป็นภาษาท...

อยากเปลี่ยนภาษา-visio-2007

อยากเปลี่ยนภาษา visio 2007

nbsp nbsp เนื่องจาก visio 2007 ที่ down load ไปลงเครื่องมันเป็นภาษาโปรตุเกตุ ไม่รู้ว่าใครพอจะบอกวิธีการเปลี่ยนเป็ยภาษาอังกฤษได้บ้างครับ nbsp nbsp ขอบคุณครับ sophon preechaona saint-gobain com ...

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

          ในการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลภาษาไทย จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยโดยเฉพาะ   ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่อง...

เครื่องแปลภาษา--(Machine--Trans-lation)

เครื่องแปลภาษา (Machine Trans lation)

          เครื่องแปลภาษาคือ  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการแปลข้อความจำนวนมากๆ จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง  โดยที่สามารถป้อนข้อมูลภาษาต้นทางเป็นข...

ตัวแปลชุดคำสั่ง

ตัวแปลชุดคำสั่ง

          ตัวแปลชุดคำสั่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่งที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง  ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง เช่น  ภาษา...

การใช้-Radio-remote-กับ-iPod

การใช้ Radio remote กับ iPod

nbsp nbsp nbsp nbsp จะใช้ Radio remote กับ iPod ต้องใช้เวอร์ชั่นไหน และจะอ่านภาษาไทยได้ด้วย ตอนนี้เครื่องอ่านไทยได้เพราะที่ร้านทำให้ตอนซื้อ แต่เคยได้ยินว่าถ้าจะใช้กับ Radio remote จะต้องใช้เวอร์ชั่นท...

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

          การใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการประมวลผลข้อมูลอยู่มาก เพราะข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้ภาษาไทย  งานพัฒนาภา...

ภาษาc

ภาษาc

          ภาษาซี (C Programming Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบ...