แสดง 1 - 10 จาก 1917 รายการ

การทำมาตรฐานการพิมพ์-ISO-12647-2-จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนที่เป็นภาษาไทย

การทำมาตรฐานการพิมพ์ ISO 12647-2 จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนที่เป็นภาษาไทย

การทำมาตรฐานการพิมพ์ ISO 12647-2 จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนที่เป็นภาษาไทย ต้องควบคุมถึงอุณหภูมิหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะทำได้หรือไม่ ...

ภาษาพูด

ภาษาพูด

          ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นภาษารา...

ภาษาไทยอื่นๆ

ภาษาไทยอื่นๆ

          ภาษาไทยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาตรฐาน คือ อาจเป็นภาษาของคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ แต่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในราชการ หรือภาษาในถิ่นอื่นๆ นอกเหนือจากภาคกลาง ส่ว...