แสดง 1 - 10 จาก 2269 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

          ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นภาษารา...

ภาษาและอักษรไทย

ภาษาและอักษรไทย

          ภาษา เป็นระบบการสื่อสารที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อกัน โดยธรรมชาติแล้วภาษาเป็นเสียงเป็นการพูด เป็นสิ่งที่ทำให้มนุ...

ลูกพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง-อยากรู้ว่าต้องพาไปหาหมอหรือไม่-

ลูกพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง อยากรู้ว่าต้องพาไปหาหมอหรือไม่

ลูกชายคนที่ 2 อายุครบ 4 ขวบ แล้วเข้าอนุบาล 1 แต่ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ครูแนะนำให้ไปรพ ยุวประสาท แต่เท่าที่สังเกตุเขาก็จะพยายามพูดอยู่ตลอดเวลา แต่พูดไม่ชัด ถ้าต้องการพูดประโยคยาว ๆ จะไม่เป็นภาษาเลย เข...