แสดง 1 - 10 จาก 2256 รายการ

ภาษาพูด

ภาษาพูด

          ลักษณะภาษาไทยมาตรฐาน           ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ใช้เป็นภาษารา...

สถานรับเลี้ยงเด็กพญาไท

สถานรับเลี้ยงเด็กพญาไท

อยากทราบชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของ quot สถานรับเลี้ยงเด็กพญาไท quot ค่ะ จะใช้เขียนจดหมายค่ะ ขอบคุณค่ะ ...

ประวัติกีฬาดาร์ท

ประวัติกีฬาดาร์ท

          ดาร์ท เป็นชื่อกีฬาเรียกตามภาษาทางการ แต่ถ้าเป็นชาวบ้านเรียกว่า ...

รัชกาลที่-6-ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ-ตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง-"วรรณคดีสโมสร"-ขึ้น

รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง "วรรณคดีสโมสร" ขึ้น

     23 กรกฎาคม 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง "วรร...