แสดง 1 - 10 จาก 4199 รายการ

นอร์มัน-ร็อคเวลล์-Norman-Rockwell

นอร์มัน ร็อคเวลล์ Norman Rockwell

          นอร์มัน ร็อคเวลล์ (Norman Percevel Rockwell) เป็นจิตรกรและจิตรกรภาพประกอบชาวอเมริกันของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้มีชื่อเสียงจากกา...

ข้อเขียนวอยนิค-Voynich-manuscript

ข้อเขียนวอยนิค Voynich manuscript

          Voynich manuscript เป็นหนังสือ ที่ลึกลับที่สุดในโลก เนื่องจากภาษาที่ใช้ได้มีการเข้ารหัส ที่ยังไม่ส...

กระดาษ

กระดาษ

          การพิมพ์หนังสือโดยทั่วไปเป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษ   กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีหลายชนิดแต่อาจแบ่งเป็นชนิดใหญ่ๆ ที่ใช้พิมพ์กันโดยทั่วไปเป...

ผู้ออกแบบหนังสือ

ผู้ออกแบบหนังสือ

          การถอดเอาผลิตผลทางความคิดออกมาเป็นผลิตผลทางวัตถุ  หรือการทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมนั้น  เป็นเรื่องของผู้ออกแบบหนังสือ...

สีของพาสปอร์ต

สีของพาสปอร์ต

สีของพาสปอร์ต (passport) สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากเดินทางไปต่างประเทศ  สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีคือ  หนังสือเดินทางหรือที่ทุกคนเรียกว่า พาสปอร์ต (passpo...