แสดง 1 - 10 จาก 231 รายการ

ข่อยดำ

ข่อยดำ

เคยได้ข้อมูล ข่อยดำ เป็นชื่อพื้นเมือง ของดีหวาย แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ชนิดเดียวกันไหม nbsp อยากทราบว่าข่อยดำที่ว่านี้ใช่ข่อยดำเดียวกับที่ชาวบอกว่าสามารถแก้พิษงูได้หรือเปล่า จากคุณ ชนะชาติ ...

เจอโรนิโม-หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่-เสียชีวิต

เจอโรนิโม หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ เสียชีวิต

     17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2452 เจอโรนิโม หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ เสียชีวิต อาปาเช่เป็นชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายแดน...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

          แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆ และพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง...

การช่างไทยประเภทต่างๆ

การช่างไทยประเภทต่างๆ

          การช่างไทยที่มีมาแต่อดีตนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ           ๑. การช่างพื้นบ้านพื้นเมือง...