แสดง 1 - 10 จาก 68 รายการ

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

         การละเล่นพื้นเมือง คือ การละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง

          พืชอาหารสัตว์ประเภทนี้  ส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เกษตรกรไม่ได้ปลูกหรือบำรุงรักษา แต่จะไล่ต้อนสัตว์ไปแทะเล็มทั่วๆ ไป ตามที่เลี้ยงสัตว์สาธาร ...