แสดง 1 - 10 จาก 610 รายการ

พิธีลงนาม-(ในสัญญาสันติภาพ)-ความตกลงกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

พิธีลงนาม (ในสัญญาสันติภาพ) ความตกลงกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

     11 มีนาคม 2484 พิธีลงนาม (ในสัญญาสันติภาพ) ความตกลงกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส มีญี่ปุ่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยฝ่ายฝ...

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

     กองทัพเรือและจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ระ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน-:-พระราชพิธีกาญจนาภิเษก-พุทธศักราช-๒๕๓๙

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙

           ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  ๕๐  ปี  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช&...