แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การจำแนกชนิดนกในประเทศไทย

การจำแนกชนิดนกในประเทศไทย

           ได้เคยกล่าวแล้วว่า นกนับได้ว่าเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มนุษย์ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยมากกว่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ คนเราได้ทำการสังเกต ค้นคว้า เ ...