แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

          ผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ...