แสดง 1 - 10 จาก 16 รายการ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์-เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสม

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรี

     28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรี...

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

          ผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว...

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี

     กองทัพเรือและจังหวัดตราด ร่วมกันจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ระ...

วันจักรี

วันจักรี

          วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธย...

พระราชดำรัส-สมเด็จพระนางเจ้าฯ-พระบรมราชินีนาถ-11-สิงหาคม-2550

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2550

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิต...

วันมหิดล

วันมหิดล

วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"           วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สม...

24-กันยายน-วันมหิดล

24 กันยายน วันมหิดล

วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"           วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สม...

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

แต่ก่อนกาลท่านวีรสตรี ท้าวสุรนารีผู้เป็นใหญ่ กล้าหาญยอดยิ่งผู้หญิงไทย มิ่งขวัญธงชัยของเมืองเรา ท้าวสุรนารีเดิมชื่อ โม หรือ โม้ ท่านเป็นบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะ...

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

          ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญในรอบปีหนึ่งๆ  จึงมีความหมายและความสำคัญแก่สังคมไ...