แสดง 1 - 10 จาก 397 รายการ

พระยาศึก

พระยาศึก

พระยาศึก ค่ะ คุณหมายถึง สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก หรือเปล่าคะ ไม่ใช่ครับอยากถามตรงว่าพระยาศึกคือใครมี่ทึ่มาอย่างไรเป็นใคร....

คชาพลาย

คชาพลาย

อยากรู้ความหมายของคำว่าพระยาคชาพลาย...

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มทรงเปลี่ยนแปลงระเบียบการปกครองบ้านเมือง โปรดให้ตั้งกระทรวงเสนาบดีซึ่งแต่ก่อนมีเพียง ๗ กระทรวง เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ กระทรวง และเปลี่ย...

พญานาค

พญานาค

       นาค หรือ พญานาค (Nāga, नाग) เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเรียกชื่อต่าง ๆ กัน แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ เ...

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

แต่ก่อนกาลท่านวีรสตรี ท้าวสุรนารีผู้เป็นใหญ่ กล้าหาญยอดยิ่งผู้หญิงไทย มิ่งขวัญธงชัยของเมืองเรา ท้าวสุรนารีเดิมชื่อ โม หรือ โม้ ท่านเป็นบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะ...

เจ้าพระยาบดินทรเดชา-(สิงห์-สิงหเสนี)-ขุนพลแก้ว

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขุนพลแก้ว

ตามทางสืบสวนได้ความว่า บรรพบุรุษของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์)เป็นพราหมณ์ ชื่อศิริวัฒนะ รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อยู่ในตำแหน่งราชปุโรหิต มีบุตรได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณจนเป็นที่ พระมหาราชค...

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

          การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น  เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหม...