แสดง 1 - 10 จาก 2441 รายการ

วัดไทย

วัดไทย

วัดไทยในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ มีประมาณเท่าใดค่ะ ...

วัดในพุทธศาสนา

วัดในพุทธศาสนา

จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด ...

บัวบูชา

บัวบูชา

nbsp ดอกบัวมีความสัมพันธ์และความสำคัญกับพุทธประวัติและพุทธศาสนาอย่างไร nbsp จนเป็นผลให้ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระ จำได้ว่า สารคดี เคยนำเสนอเรื่องราวของดอกบัว แต่ก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ nbsp ...

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น-Hi5-เพื่อพระพุทธศาสนา

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น Hi5 เพื่อพระพุทธศาสนา

สมมุติว่า พระสงฆ์เข้ามาเล่น hi5 โดยการโพสต์ข้อความลง hi5 ในกลุ่มของวัยรุ่น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เด็ก ๆ เผยแพร่ศาสนา แนะนำวัด แนะนำการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพ...

วัดไทย

วัดไทย

          “วัด”  โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช  ส่วนคำว่า&n...

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา โดยความหมายแล้ว หมายถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ โดยพระรัตนตรัยทั้ง...

วัดสุทัศน์เทพวราราม

วัดสุทัศน์เทพวราราม

          เป็นวัดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่จะให้มีวัดใหญ่ทำนองเดียวกับวัดพนัญเชิงทางกรุงศรี...