แสดง 1 - 10 จาก 2475 รายการ

วัดไทย

วัดไทย

วัดไทยในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ มีประมาณเท่าใดค่ะ ...

วัดในพุทธศาสนา

วัดในพุทธศาสนา

จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด ...

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น-Hi5-เพื่อพระพุทธศาสนา

ผิดไหมถ้าพระสงฆ์จะเล่น Hi5 เพื่อพระพุทธศาสนา

สมมุติว่า พระสงฆ์เข้ามาเล่น hi5 โดยการโพสต์ข้อความลง hi5 ในกลุ่มของวัยรุ่น เพื่อเป็นการเชิญชวนให้เด็ก ๆ เผยแพร่ศาสนา แนะนำวัด แนะนำการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพ...

วัดไทย

วัดไทย

          “วัด”  โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช  ส่วนคำว่า&n...

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา โดยความหมายแล้ว หมายถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอันสูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ โดยพระรัตนตรัยทั้ง...

วัดสุทัศน์เทพวราราม

วัดสุทัศน์เทพวราราม

          เป็นวัดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่จะให้มีวัดใหญ่ทำนองเดียวกับวัดพนัญเชิงทางกรุงศรี...

ประวัติศาสนาพุทธ

ประวัติศาสนาพุทธ

           พระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช  ๔๕  ปี (...

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย

          การจะพิจารณาว่า พระไตรปิฎกภาษาบาลีมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร จำเป็นต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยเมื่อไร    &nb...