แสดง 1 - 10 จาก 409 รายการ

เรื่องของผม

เรื่องของผม

อยากทราบเรื่องของผม หมายถึงเส้นผมน่ะครับ เป็นต้นว่าบนศีรษะเรามีผมกี่เส้น และข้อมูลอื่น ๆ แล้วแต่จะกรุณา คงศักดิ์ nbsp พยอมโรจน์ จ นครราชสีมา ...

พระพยอม-กัลยาโณ

พระพยอม กัลยาโณ

          พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) นามเดิม พยอม จั่นเพชร...

สืบศักดิ์-ผันสืบ-

สืบศักดิ์ ผันสืบ

ชื่ออื่นๆ :  โจ้  วันเกิด :  1977-12-14   ที่เกิด :  บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  ปัจจุบันอยู่ที่ :  127/1 หมู่ 3 ต.คุ้งพยอม อ...

ภูมิแผ่นดิน-นวมินทร์มหาราชา

ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบประดุจศูนย์รวมของชาวไทยทั้งชาติ ยามมีทุกข์ ภัยใดๆ มาแผ้วพาน พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถปัดเป่าและทรงแก้ไขจน...