แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม

          การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตร ซึ่งอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และระดับน ...

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

          มนุษย์เรา ได้คิดค้นวิธีการรักษาผู้ติดยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้ว กลวิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและทัศนคติต่อการติดยาเสพติดในสภา ...

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

          พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ ลำธาร  ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก สำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งป ...

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

          มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆ เป็นยารักษาโรค ทั้งที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุต่างๆ และที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเอง ในการบรรเทาอาการหรือ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

          ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๑๑๕๔ ในคาบสมุทรอาหรับ แล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวา เข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...