แสดง 1 - 10 จาก 47 รายการ

-ตำนานภาษีฝิ่น

ตำนานภาษีฝิ่น

หนังสือเจ้าพระยาจักรี มาถึงผู้ว่าราชการเมือง           ด้วยหลวงเสน่ห์วาณิช หลวงอนุรักษ์วาณิช ขุนศรีสมบัติ ขุนเทพอากร หลวงพิทักษ์ทศกร...

อั้งยี่

อั้งยี่

เรื่อง อั้งยี่ (๑) เมื่อฉันเป็นนายพลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกอยู่ในกรมยุทธนาธิการ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๐ จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้เคยมีหน้าที่...

พระนางซูสีไทเฮารับสั่งให้พวกขบวนการ-อี้-เหอ-ถวน-เข่นฆ่าชาวต่างชาติในเมืองต่

พระนางซูสีไทเฮารับสั่งให้พวกขบวนการ อี้ เหอ ถวน เข่นฆ่าชาวต่างชาติในเมืองต่างๆของจีน

     ค.ศ. 1898 หลังจากที่ จักรพรรดิกวางสูของราชวงศ์ชิง ล้มเหลวกับการปฏิรูป 100 ที่จะจัดการปรับเปลี่ยนสังคมจีนให้ทันสมัยและรับมือกั...

วันพระราชสมภพ-พระเจ้าบรมวงศ์เธอ-พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

วันพระราชสมภพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

     8 มิถุนายน พ.ศ. 2417 วันพระราชสมภพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดี...

ประวัติกาแฟไทย

ประวัติกาแฟไทย

          คำว่า กาแฝ่ ปรากฏในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ . ศ .2416 ว่า ...

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

      "สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ" ได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในป...

พระราชดำรัส-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา-2545

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2545

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545...