แสดง 1 - 10 จาก 983 รายการ

การดูแลเสื้อผ้า

การดูแลเสื้อผ้า

          เสื้อผ้าของคุณจะมองดูสวยงามและทนทาน ควรดูแลรักษาดังนี้คือ           1..แขวนเสื้อผ้าในไม้แข...

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

          ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ได้เป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่       &nbs...

การแต่งกายของคนไทย

การแต่งกายของคนไทย

          เรื่องการแต่งกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐาน การเขียนประวัติการแต่งกายตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น...

ที่มาของผ้าชามัวร์

ที่มาของผ้าชามัวร์

ผ้าชามัวร์มีประวัติที่มาอย่างไรแล้วทำไมต้องเรียกผ้าชามัวร์และทำอะไรได้บ้าง...