แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

เคยไหมการตรวจภายใน-แล้วเคยไหม-เช็คสุขภาพภายในด้วยตัวเอง

เคยไหมการตรวจภายใน แล้วเคยไหม เช็คสุขภาพภายในด้วยตัวเอง

การตรวจภายใน nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp มะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ การวินิจฉัยได้เร็วจะทำให้การรักษาได้ผลดี ผู้ชายมักจะเป็นมะเร็งในที่ซ่อนเร้นทำให้เมื่อเกิดอาการโรคก็ลุกลามจ...

การเล่นในน้ำ

การเล่นในน้ำ

เก้น้ำ           วิธีเล่น ในภาคใต้มีวิธีเล่น คือ เมื่อตกลงกันว่าใครจะเป็นแม่เก้แล้ว ผู้เล่นทั้งหมดก็จะพากันว...

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์-การพิมพ์ผ้า-และอื่นๆ

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

          การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาอุตสาหกรรมออกไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาไปเป็นอย่างมากจนรายได้ของประเทศด้านอุตสาหก...

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

         ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า...

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

          ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชาย โดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยม เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ฝ่ายใ...