แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ผ้า และอื่นๆ

          การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาอุตสาหกรรมออกไปอย่างรวดเร็ว และพัฒนาไปเป็นอย่างมากจนรายได้ของประเทศด้านอุตสาหก ...

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

         ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า ...

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

          ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชาย โดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยม เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ฝ่ายใ ...