แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

เพลงดนตรีไทย

เพลงดนตรีไทย

          เพลงดนตรีของไทยนั้น มีทำนองต่างๆ เพลงบางชนิดก็มีทำนองพื้นๆ เรียบๆ ไม่มีพลิกแพลงอย่างใด เรียกว่า "เพลงพื้น" บางชนิดก็เดินทำนองเป็นเสียงย ...

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

          ประทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน   ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ใบกว้าง การจำแนกประเภทป่าไม้จึงไม่อาจดำเนินรอยตามแบบของซีกโลกตะวันตก  ซึ่งแบ่ง ...

การนับญาติและการขยายการนับญาติในสังคมไทย

การนับญาติและการขยายการนับญาติในสังคมไทย

          เราได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องวางอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยผลัดกันเป็นผู้ให้แล ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

          ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก  ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาว ไม่ย ...

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

          การทำสวนผลไม้  เพื่อให้ได้รับความสำเร็จนั้น  นอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ที่ดีมาปลูกแล้ว  ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใ ...

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

          ป่าชายเลน เป็นกลุ่มของสังคมพืช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีลักษณะทางเสรีวิทยาและการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและการ ...

ศัพท์สังคีต

ศัพท์สังคีต

          ศัพท์สังคีต คือ ภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงอะไร หรือให้ปฏิบัติอย่างไร จะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ใน ...

กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

          กรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารชั้นต้นที่เป็นศิลาจารึกและตำนานบางเรื่องว่า"กรุงอโยธยา" ซึ่งเป็นการนำชื่อเมืองของพระรามในเรื่ ...

เป็ดไก่

เป็ดไก่

          เนื้อไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง ที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ  ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้าง  เพราะรากฐานท ...