แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

          ในการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลภาษาไทย จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยโดยเฉพาะ   ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่อง ...

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

          ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบง่ายๆ ที่รู้จักกันดี ได้แก่ ลวดฟิวส์ไฟฟ้าในบ้านเรา ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ในตัวอย่างนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้า คือ ค่ ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

          การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมป้อนกลับ ถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอย่างอัตโน ...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

          ประมาณ  ๔๐  กว่าปีมานี้ ทางชีววิทยา ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ (projection) ที่ ...

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

          ในปัจจุบันได้มีการใช้คลื่นเหนือเสียง (ultrasonicwave) เข้าตรวจสอบร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยโรคโดยไม่ต้องระมัดระวังอันตรายเหมือนแสง ...

วิวัฒนาการของโมโครคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของโมโครคอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์  หรือไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ  โดยคอมพิ ...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

          ความก้าวหน้าทางด้านอณูพันธุศาสตร์ หรือพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมากในช่วง ๓๐ กว่าปี ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์สามารถว ...

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

          แผ่นตารางทำการ  (spread sheet)  หมายถึงแผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวตั้ง  และแนวนอนตัดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม  แนวตั้งเรียกว่า&n ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

          โดยทั่วไป เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ   การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุม จะช่วยทำให้เค ...