แสดง 1 - 10 จาก 97 รายการ

outcome-VS-result

outcome VS result

ผลลัพธ์ (Outcome) แตกต่างจาก ผลสัมฤทธิ์ (Result) อย่างไรคะ...

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

          ในการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลภาษาไทย จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยโดยเฉพาะ   ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่อง...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback-Control-System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

          การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่า ระบบควบคุมป้อนกลับ ถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

          ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบง่ายๆ ที่รู้จักกันดี ได้แก่ ลวดฟิวส์ไฟฟ้าในบ้านเรา ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ในตัวอย่างนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้า คือ ค่...

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว  ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอย่างอัตโน...

Microsoft-Excel

Microsoft Excel

Microsoft Excel (ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล) เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (spreadsheet) หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูลประเภทการคำนวณ โ...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

          ประมาณ  ๔๐  กว่าปีมานี้ ทางชีววิทยา ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ (projection) ที่...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

          ความก้าวหน้าทางด้านอณูพันธุศาสตร์ หรือพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมากในช่วง ๓๐ กว่าปี ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์สามารถว...