แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

          ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย  มิใช่แต่เพียงมลพิษทางอากาศทางน้ำ  หรือทางเดินที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น  การ ...

ข้อควรระวังในการพ่น

ข้อควรระวังในการพ่น

          กสิกรจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพ่นสารเคมีฆ่าแมลง พึงสังวรอยู่เสมอว่า เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่กับความตาย สารเคมีฆ่าแมลงทุกชนิดนั้น คือ ยาพิษ เป็นพิษต่ ...

 พืชน้ำมัน

พืชน้ำมัน

           เป็นการจำแนกกลุ่มพืชที่เพาะปลูกเพื่อนำเอาผลิตผลไปสกัดน้ำมัน ทั้งนี้เพื่อให้ แตกต่างไปจากพืชกลุ่มอื่น ๆ เช่น พืชเส้นใยหรือพืชอาหารสั ...