แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนัง

         จิตรกรรมฝาผนัง (Mural painting) คือภาพเขียนหลายชนิดที่เขียนบนปูนบนผนังหรือเพดาน เทคนิคที่นิยมกัน คือ การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco)...

ประติมากรรม

ประติมากรรม

          ประติมากรรม (Sculpture) เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ำหนักและกินเนื้อที่ใ...

มาตราเมร์กัลลี

มาตราเมร์กัลลี

         มาตราเมร์กัลลี (Mercalli scale) เป็นมาตราสำหรับใช้กำหนดขั้นความรุนแรงของแผ่นดินไหว คิดค้นโดยจูเซปเป เมร์กัลลี (Giuseppe Mercalli) ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไห...

เครื่องถ้วยไทย

เครื่องถ้วยไทย

          เครื่องถ้วย  คำเรียกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่ส่งมาจากต่างประเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า ...

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา

          วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ...

วันประชาธิปไตย

วันประชาธิปไตย

        วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย รัฐบาลได้มีมติรับรองให้ วันที่๑๔ ตุลาคม เป็นวันสำคัญของชาติ เรียกว่า วันประชาธิปไตย เพื่...

อัฏฐมีบูชา

อัฏฐมีบูชา

          วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องด้วยอัฏฐมีคือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ...