แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

           สำหรับการจัดริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น  ทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนเรือซึ่งมีแบบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งเรียงตามลำดับตั้งแต่ ...