แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 เดือน ต ค 49-ก พ 50 กรมที่ดินมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ซึ่งเรียกเก็บ1 ของเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งคิดจาก 2 ของราคาประเมิน เท่าไร ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

          โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษา และวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจาก...

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

          น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจ...

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำ...