แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง

     ปีงบประมาณ 2550 ในช่วงระยะ 5เดือน(เดือน ต.ค.49-ก.พ.50) กรมที่ดินจัดเก็บรายได้ค่ารรมเนียมประเภทขาย 4,526,821,523 บาทและประเภทจำนอง 2,147,461,353 บาท ข้อมูลจาก...

การเกษียณอายุข้าราชการที่เกิดเมื่อ-1-ตุลาคม-และ-2-ตุลาคม-ทำไมจึงแตกต่างกัน?

การเกษียณอายุข้าราชการที่เกิดเมื่อ 1 ตุลาคม และ 2 ตุลาคม ทำไมจึงแตกต่างกัน?

          การเกษียณอายุราชการเป็นการออกจากราชการโดยผลของกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ “ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้วจะต้องพ้นจากราชกา...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

          โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษา และวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจาก...

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

          น้ำตกหงาว นับได้ว่าเป็นน้ำตกคู่เมืองระนอง เพราะทุกคนที่เดินทางผ่านตัวเมืองระนองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจ...