แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง

         เรือนไทยภาคกลาง เป็นเรือนไทยที่สร้างขึ้นในภาคกลางของประเทศไทย มีลักษณะแบบแผนของแต่ละหลังที่แน่นอนและคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ ๑๐๐-๑๕๐& ...