แสดง 1 - 10 จาก 319 รายการ

ปลา

ปลา

           ประเทศไทย มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นอาหารประเทศหนึ่งในโลก นับตั้งแต่โบราณกาลตลอดมา ประเทศของเรามีผักปลาและอ ...

การสืบพันธุ์ของปลา

การสืบพันธุ์ของปลา

          สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มวัยแล้ว ก็จะมีการสืบพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งซึ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถคงอยู่และรักษาพืชพันธุ์ของ ...

ช่วงชีวิตของปลา

ช่วงชีวิตของปลา

          จากหลักฐานที่ปรากฏในรายงานทางวิชาการพบว่า ปลาจีนบางชนิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอาย มากกว่า ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี ปลาทะเลหลายชนิดในเขตอบอุ่น เช่น ...

ปลาหายใจหรือไม่

ปลาหายใจหรือไม่

          มีบางคนอาจมีคำถามว่า ปลาอยู่ในน้ำจะหายใจได้อย่างไรในเมื่อเวลาเราดำน้ำเรายังต้องกลั้นหายใจ ในข้อนี้อาจจะชี้แจงได้ว่า ปลาก็เหมือนสัตว์บกทั้งหลาย ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

          ปลาแอฟริกามีเลี้ยงอยู่ในบ้านเรา  ๓  ชนิดด้วยกัน คือปลาหมอเทศ ปลานิล  และปลาหมอเทศข้างลาย ปลาทั้ง ๓ชนิดนี้เป็นปลาในสกุลตีลา ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

          จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือ จะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆ เป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มี ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาอินเดีย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาอินเดีย

          ปลาที่เลี้ยงในอินเดียและปากีสถานเป็นปลาในครอบครัวเดียวกับปลาตะเพียน    การเลี้ยงปลาอินเดียไม่แพร่หลายเหมือนปลาจีน  ใน ...

นิสัยการกินอาหารของปลา

นิสัยการกินอาหารของปลา

          ปลาที่นำมาเลี้ยงส่วนใหญ่กินอาหารไม่เลือก      นิสัยการกินอาหารของปลาใหญ่จะแตกต่างกันไปตามปริมาณ และชนิดของอาหารท ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาไทย

          ปลาพื้นบ้านของไทยเรามีอยู่หลายชนิดที่เลี้ยงได้ดีทั้งในบ่อน้ำจืดและน้ำกร่อย ในนาข้าวและในกระชัง ปลาดังกล่าวได้แก่ ...

การเจริญเติบโตของปลา

การเจริญเติบโตของปลา

          ถ้าปลามีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ อัตราการเจริญเติบโตก็จะเป็นไปตามปกติ และปลาก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในระยะแรกขณะที่ปลายังเล็ก อาหารที่ปลาก ...