แสดง 1 - 10 จาก 684 รายการ

การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

          แทบจะกล่าวได้ว่า ทุกส่วนของอ้อยตั้งแต่ยอดจนถึงรากล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดเห็นจะได้แก่ส่วนของลำต้น ซึ่งทำหน้าท ...